Pozor, stali jste se obětí phishingového útoku!

Chtěli jste se dostat na podvodnou webovou stránku, pravděpodobně prostřednictvím falešného nebo podstrčeného odkazu. Tento přístup jsme zablokovali a ochránili tak Vás i naši síť. Více informací o phishingu naleznene na Wikipedii.

Oddělení CITS


Warning, you are victim of the phishing attack!

You tried to go to fraudulent web page. Probably by fake or undertaken link. We blocked this access for your and our network safety. On Wikipedia you can find more information about the phishing.

CITS department

© Univerzita Pardubice